Tarieven

Vergoeding spataderbehandeling

Spataderbehandelingen worden in 2014 volledig vergoed als er een medische indicatie bestaat. Dit betekent dat u fysiek last moet hebben van uw spataderen (pijn, vermoeidheid e.d.). De Pellegrinus Kliniek kan snel vaststellen of er sprake is van een medische indicatie.

Vergoeding op basis van diagnose

Spataderen worden ingedeeld in 7 klassen: van C0 t/m C6, oplopend al naar gelang de ernst van de aandoening. Op basis van onderzoek bepaalt de arts in welke klasse uw spataderen vallen. Bij klasse C3 t/m C6 valt de behandeling in het basispakket. Voor klasse C0 t/m C2 heeft de overheid bepaald dat medische noodzaak ontbreekt en daarom geen recht bestaat op vergoeding uit de basisverzekering.

Vergoeding Flebectomie

Per 31 juli 2014 heeft de overheid bepaald dat de behandeling ‘ambulante flebectomie volgens Muller’ niet meer onder de vergoede zorg valt. Dit betekent dat als volgens uw arts deze behandeling voor u de beste oplossing zou zijn voor uw spataderen, u de kosten hiervan zelf dient te betalen. Natuurlijk zal uw arts eerst met u alle andere mogelijke behandelopties doornemen. In sommige gevallen kan ambulante flebectomie  als deze gecombineerd wordt met een andere behandeling nog wel onder de vergoede zorg vallen.

Hoe werkt het in de praktijk?

U heeft een verwijzing van uw huisarts. Tijdens het eerste consult zal de specialist u onderzoeken om een diagnose te stellen en aan te geven in welke klasse u valt. Ook zal hij u vrijblijvend een behandelvoorstel doen. U bepaalt daarna zelf of en wanneer u behandeld wilt worden. Betreft het bij u klasse C3 t/m C6, dan wordt uw behandeling vergoed door de zorgverzekering, na aftrek van uw (restant) eigen risico. Voor 2014 is het eigen risico gesteld op €360,-. Valt u in klasse C0 t/m C2, dan wordt behandeling niet standaard vergoed en krijgt u een factuur die u rechtstreeks moet betalen (liefst per pinbetaling). Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u de factuur daarna zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

ATTENTIE:
De Pellegrinus Kliniek levert verzekerde zorg. Er gelden dan ook dezelfde regels als voor ziekenhuizen. Graag leggen wij uit wat de regels zijn rond de intake en behandeling van spataderen.

Tijdens uw eerste bezoek krijgt u een intakegesprek, een lichamelijk onderzoek en duplex onderzoek (echo onderzoek). De kosten hiervan vallen onder de basisverzekering, daarom is het wettelijk eigen risico van toepassing. Heeft u nog een bedrag aan eigen risico openstaan? Dan zal dit grotendeels opgaan aan de kosten van het duplexonderzoek. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Vallen uw spataderen in een niet-verzekerde categorie, dan kunt u kiezen om wel of niet te laten behandelen. De kosten van evt. behandeling rekent u meteen af.

Let op: uw zorgverzekeraar verrekent de kosten voor het intake-onderzoek óók met uw eigen risico als uw spataderen in een niet-verzekerde klasse vallen en u de behandeling zelf betaalt!

Wilt u alleen cosmetisch storende vaatjes laten wegspuiten? Meldt dit dan bij uw intakegesprek. Echo-onderzoek kan dan achterwege blijven,
waardoor er geen kosten zijn ten laste van uw eigen risico. U betaalt dan alleen de kosten van de behandeling. Mocht de arts een duplex onderzoek toch nodig vinden dan kan de behandeling niet zonder dit onderzoek plaatsvinden.
Bij duidelijk zichtbare spataderen of klachten aan de benen behandelt de Pellegrinus Kliniek uitsluitend op basis van een uitgebreide intake inclusief echo-onderzoek.

Tarieven met verwijzing huisarts

 

1e consult met duplex onderzoek vergoed door zorgverzekeraar na aftrek van uw (restant) eigen risico
Diagnose C0-C1-C2 worden niet vergoed uit basisverzekering, mogelijk wel uit aanvullende verzekering
Sclerotherapie per behandeling per been: € 92,50 *
Echogeleide foam sclerose per behandeling per been: € 99,- *
Beperkte Muller behandeling per been per behandeling: nog nader te bepalen
Uitgebreide Muller behandeling per been per behandeling: nog nader te bepalen
Kous voor nabehandeling (indien vergeten of extra): € 15,- per stuk
Diagnose C3-C4-C5-C6 worden vergoed door zorgverzekeraar na aftrek van uw (restant) eigen risico

 

Tarieven zonder verwijzing huisarts

Eerste consult, onderzoek, behandeling en eventuele vervolgbehandeling worden niet vergoed.

1e consult met duplex onderzoek: € 287,-
Sclerotherapie per behandeling per been: € 92,50 *
Echogeleide foam sclerose per behandeling  per been: € 99,- *
Beperkte Muller behandeling per been per behandeling: nog nader te bepalen
Uitgebreide Muller behandeling per been per behandeling: nog nader te bepalen
Endolaser behandeling per been: € 1.740,-*
VNUS behandeling per been: € 1.740,-*
Extra kous voor nabehandeling: € 15,- per stuk

*  Behandeling is inclusief eenmalige verstrekking van de benodigde kous(en).

Passantentarieven

Passantentarieven zijn tarieven die in rekening gebracht kunnen worden indien u niet verzekerd bent of als de Pellegrinus Kliniek geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Dit laatste betekent niet dat uw behandeling niet vergoed wordt.
U krijgt van de Pellegrinus Kliniek een factuur die u zelf mag indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, zal deze geheel of gedeeltelijk vergoed worden. De Pellegrinus Kliniek kan de factuur ook namens u indienen bij uw zorgverzekeraar. U dient hiervoor dan wel een akte van cessie te tekenen.
In alle gevallen moet u rekening moeten houden met het wettelijke vastgestelde eigen risico.

Klik hier voor de passantentarieven:

Overzicht passantentarieven spataderen 2014

Overzicht passantentarieven spataderen 2013

.

 
Spataderkeurmerk