Binnen de Pellegrinus Kliniek staat kwaliteit van zorg te allen tijde voorop. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de realisatie van het ZKN-keurmerk, het kwaliteitskeurmerk van de brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland.  

 Met dit keurmerk wil ZKN de kwaliteit van de medische behandelingen van zelfstandige klinieken bevorderen en inzichtelijk maken voor patiĆ«nten. Alle bij ZKN aangesloten klinieken hebben een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Jaarlijkse keuring

Het ZKN-keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met het onafhankelijke certificeringsinstituut KIWA. Voorafgaande aan toekenning van het keurmerk onderzoeken onafhankelijke specialisten of een kliniek aan de strikte kwaliteitseisen van ZKN voldoet.

Is het keurmerk eenmaal toegekend, dan volgt elk jaar een KIWA-keuring om te waarborgen dat de kwaliteit van de kliniek op peil blijft.

Toetsingscriteria

Het keurmerk bewaakt het gehele zorgproces, van diagnose tot behandelresultaat. Het garandeert dat het medisch personeel bevoegd is om het beroep uit te oefenen (BIG-geregistreerd). Naast kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Zo beoordeelt het ZKN-keurmerk dus het hele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

Zelfstandig Behandel Centra en privéklinieken met een ZKN-keurmerk staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving.

Het ZKN-keurmerk geeft aan wat u bij de Pellegrinus Kliniek kunt verwachten:

  • Hoogwaardige kwaliteit medische zorg
  • Geen wachttijden
  • Persoonlijke aandacht
  • Innovatieve behandelmethoden
  • Betere service