Vergoeding spataderbehandeling

Vergoeding Flebectomie

Hoe werkt het in de praktijk?

Attentie

De Pellegrinus Kliniek levert verzekerde zorg. Er gelden dan ook dezelfde regels als voor ziekenhuizen. Graag leggen wij uit wat de regels zijn rond de intake en behandeling van spataderen.

Tijdens uw eerste bezoek krijgt u een intakegesprek, een lichamelijk onderzoek en duplex onderzoek (echo onderzoek). De kosten hiervan vallen onder de basisverzekering, daarom is het wettelijk eigen risico van toepassing. Heeft u nog een bedrag aan eigen risico openstaan? Dan zal dit grotendeels opgaan aan de kosten van het duplexonderzoek. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Vallen uw spataderen in een niet-verzekerde categorie, dan kunt u kiezen om wel of niet te laten behandelen. De kosten van evt. behandeling rekent u meteen af.

Let op: uw zorgverzekeraar verrekent de kosten voor het intake-onderzoek óók met uw eigen risico als uw spataderen in een niet-verzekerde klasse vallen en u de behandeling zelf betaalt!

Wilt u alleen cosmetisch storende vaatjes laten wegspuiten? Meldt dit dan bij uw intakegesprek. Echo-onderzoek kan dan achterwege blijven,
waardoor er geen kosten zijn ten laste van uw eigen risico. U betaalt dan alleen de kosten van de behandeling. Mocht de arts een duplex onderzoek toch nodig vinden dan kan de behandeling niet zonder dit onderzoek plaatsvinden. Bij duidelijk zichtbare spataderen of klachten aan de benen behandelt de Pellegrinus Kliniek uitsluitend op basis van een uitgebreide intake inclusief echo-onderzoek.

Tarieven met verwijzing huisarts

1e consult met duplex onderzoek vergoed door zorgverzekeraar na aftrek van uw (restant) eigen risico
Diagnose C0-C1-C2 worden niet vergoed uit basisverzekering, mogelijk wel uit aanvullende verzekering
Sclerotherapie per behandeling per been: € 150,- *
Echogeleide foam sclerose per behandeling per been: € 150,- *
Beperkte Muller behandeling per been per behandeling: € 450,-
Uitgebreide Muller behandeling per been per behandeling: € 900,-
Kous voor nabehandeling (indien vergeten of extra): € 30,-
Diagnose C3-C4-C5-C6 worden vergoed door zorgverzekeraar na aftrek van uw (restant) eigen risico

*  Behandeling is inclusief eenmalige verstrekking van de benodigde kous(en).

Tarieven zonder verwijzing huisarts

Eerste consult, onderzoek, behandeling en eventuele vervolgbehandeling worden niet vergoed.

1e consult met duplex onderzoek: € 350,-
Sclerotherapie per behandeling per been: € 150,- *
Echogeleide foam sclerose per behandeling  per been: € 150,- *
Beperkte Muller behandeling per been per behandeling: € 450,-
Uitgebreide Muller behandeling per been per behandeling: € 950,-
Endolaser behandeling per been: € 1.740,-*
VNUS behandeling per been: € 1.740,-*
Extra kous voor nabehandeling: € 30,-

 

*  Behandeling is inclusief eenmalige verstrekking van de benodigde kous(en).

Passantentarieven

Passantentarieven zijn tarieven die in rekening gebracht kunnen worden indien u niet verzekerd bent of als de Pellegrinus Kliniek geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Dit laatste betekent niet dat uw behandeling niet vergoed wordt. U krijgt van de Pellegrinus Kliniek een factuur die u zelf mag indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, zal deze geheel of gedeeltelijk vergoed worden. De Pellegrinus Kliniek kan de factuur ook namens u indienen bij uw zorgverzekeraar. 

U dient hiervoor dan wel een akte van cessie te tekenen. In alle gevallen moet u rekening moeten houden met het wettelijke vastgestelde eigen risico.

Overzicht passantentarieven 2018