Kwaliteit- en veiligheidsbeleid

Om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te waarborgen voert de Pellegrinus Kliniek een kwaliteit- en veiligheidsbeleid waarin de inhoud van de zorg en onze werkwijze nader zijn gedefinieerd. 

In het kwaliteit- en veiligheidsbeleid komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- Flebologisch en dermatologisch zorgaanbod
- Bewaking en bevordering deskundigheid (medisch) personeel
- Medische voorzieningen
- Preventie van infecties
- Aansluiting op wet- en regelgeving
- Voortdurende verbetering zorg- en dienstverlening

Lees meer

In het kwaliteit- en veiligheidsbeleid van de Pellegrinus Kliniek staat onder meer beschreven hoe uw eerste bezoek (intake) eruitziet en welke informatie u bij die gelegenheid krijgt: behandelingsadvies, verwachte resultaten en (mogelijke) gevolgen

van de behandeling, alternatieven voor de voorgestelde behandeling, financiële aspecten zoals vergoeding door de verzekering, etc. Verder beschrijft het kwaliteitsbeleid hoe behandelingen worden uitgevoerd en hoe de nazorg is geregeld.

Dagelijkse praktijk

Het kwaliteit- en veiligheidsbeleid van de Pellegrinus Kliniek voldoet aan de criteria die hiervoor zijn opgesteld door de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Procedures en protocollen, ingebed in de dagelijkse gang van zaken in onze

kliniek, maken een voortdurende bewaking van de kwaliteit en veiligheid op alle fronten mogelijk. Het doel hiervan is u op een prettige manier zorg te bieden binnen een omgeving waarin kwaliteit en veiligheid te allen tijde voorop staat.

Mocht u geïnteresseerd  zijn in de tevredenheidsonderzoek kunt u deze opvragen bij de balie.

 

Klacht

De medewerkers van de Pellegrinus Kliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omd at de Pellegrinus Kliniek het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

 

In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.