De Pellegrinus Kliniek besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. 

Ondanks deze zorg is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De Pellegrinus Kliniek is niet verantwoordelijk voor nadelige gevolgen als gevolg van onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie en wijst elke vorm van aansprakelijkheid in deze van de hand. De Pellegrinus Kliniek behoudt zich het recht voor de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Verantwoordelijkeheid en copyright

Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Pellegrinus Kliniek aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar middels een hyperlink of op andere wijze wordt verwezen. De Pellegrinus Kliniek behoudt zich het recht voor om links op elk gegeven moment te beëindigen.

Op alle door de Pellegrinus Kliniek verstrekte informatie (via website, drukwerk en andere uitingen) is copyright van toepassing. Dit geldt voor zowel content als vormgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van webpagina’s of de inhoud daarvan vatten wij op als inbreuk op de intellectuele rechten en regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord.