Missie en Visie

Missie

De Pellegrinus Kliniek behandelt patiënten met dermatologische- en flebologische klachten. Op deze medische terreinen wil de kliniek de toonaangevende behandelaar in de regio Rijnmond zijn. Dit bereiken wij door  hooggespecialiseerde zorg te koppelen aan persoonlijke aandacht voor en betrokkenheid bij de patiënt. Artsen en ondersteunend personeel zetten de patiënt in alle opzichten centraal: zowel in de kwaliteit van hun werk als in omgang met de patiënt. Ter waarborging hiervan wordt vanuit het perspectief van de patiënten, voortdurend gemonitord, gerevalueerd en – waar nodig of gewenst – bijgestuurd.

Visie

De Pellegrinus Kliniek ziet medische klachten niet als op zich staande feiten maar als onderdeel van het algehele welbevinden van de patiënt. Persoonlijke aandacht is dan ook de onderscheidende component in de wijze waarop artsen en ondersteunend personeel hun werk uitoefenen. Niet alleen in de richting van patiënten maar ook in de contacten met verzekeraars en verwijzers. Aan onze patiënten bieden wij de beste zorg door de inzet van hoogwaardig apparatuur, deskundig personeel en persoonlijke aandacht. Naar verwijzers toe nemen wij een pro-actieve houding aan, houden wij de lijnen kort en bieden wij een heldere communicatie. Voor zorgverzekeraars bewaken wij een transparant en doelmatig inkoopbeleid.
Door strategische partnerships met andere klinieken en/of zorgverleners aan te gaan, geeft de Pellegrinus Kliniek vorm aan haar missie om de toonaangevende kliniek voor dermatologie en flebologie in de regio Rijnmond te zijn voor de genoemde doelgroepen.

 

.

 
Spataderkeurmerk