Spataderkeurmerk

Aan de Pellegrinus Kliniek is het Spataderkeurmerk 2013 toegekend. Dit nieuwe keurmerk is een initiatief van De Hart & Vaatgroep, de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening. Het wordt toegekend aan ziekenhuizen en behandelcentra die voldoen aan de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Wegwijzer

De Hart & Vaatgroep richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Uit eigen ervaring weet de vereniging dat de kwaliteit van de zorg op dit medische gebied vaak moeilijk te achterhalen is. Patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars weten vaak niet waar zij voor de beste spataderzorg terecht kunnen. Het Spataderkeurmerk brengt daar verandering in: het wijst de weg naar locaties waar patiënten verzekerd zijn van goede zorg. Voor Schiedam en omgeving is die locatie de Pellegrinus Kliniek.

Kwaliteitseisen

Het Spataderkeurmerk is het bewijs dat de Pellegrinus Kliniek voldoet aan de toetsingscriteria van de Hart & Vaatgroep. Deze criteria zijn afgestemd met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Ze beslaan het gehele behandeltraject, van diagnose tot nazorg. Zo kijkt het keurmerk ondermeer naar de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel en de werkwijze in de kliniek voor, tijdens en na een spataderbehandeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over De Hart & Vaatgroep en het Spataderkeurmerk? Kijk dan op www.hartenvaatgroep.nl Daar vindt u ook een overzicht van de criteria die gelden voor toekenning van het keurmerk.

 

.

 
Spataderkeurmerk