Privacyreglement

De Pellegrinus Kliniek hanteert een privacyreglement voor het omgaan met uw persoonsgegevens. Dit reglement voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt. Wilt u kennis nemen van ons privacyreglement, dan kunt u hiernaar vragen aan de balie.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens, kijk dan op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl.

.

 
Spataderkeurmerk