Patiënttevredenheidsonderzoek, voor nog betere zorg!

De Pellegrinus Kliniek is continu bezig de eigen zorgverlening verder te verbeteren. Daarvoor luisteren wij vooral naar onze patiënten: hoe hebben zij onze zorg ervaren en hoe kunnen wij onze zorgverlening nog beter maken? Het antwoord hierop komt uit het Patiënttevredenheidsonderzoek.

Het Patiënttevredenheidsonderzoek geeft inzicht in de behoeften en wensen van onze patiënten. Het laat zien waar we sterk in zijn en waar ruimte is voor verbetering. De resultaten van het onderzoek zijn de optelsom van alle door patiënten zelf ingevulde vragenformulieren. Dit formulier zit in de informatiemap die zij bij hun eerste bezoek aan de kliniek krijgen. Wij vragen patiënten het formulier na afloop van hun behandeltraject in te vullen en in te leveren. Meedoen aan het Patiënttevredenheidsonderzoek is vrijwillig en gebeurt anoniem.

Mooie rapportcijfers in 2012

In 2012 gaven patiënten de Pellegrinus Kliniek een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 (op een schaal van 1 tot 10). Een mooi resultaat! Nog mooier is het, dat we op specifieke kwaliteitsaspecten nergens lager scoorden dan een 8,0. Zo werd de medische vakkundigheid van onze artsen gemiddeld met een 8,8 beoordeeld!
Wilt u meer weten over de resultaten van het Patiënttevredenheidsonderzoek 2012? Klik dan hier voor het hele rapport: Patiënttevredenheidsonderzoek 2012

Patiënttevredenheidsonderzoek 2013

Uiteraard zijn we benieuwd of we dit hoge niveau in 2013 zullen weten vast te houden. Daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Heeft u recent een behandeltraject bij de Pellegrinus Kliniek afgesloten en nog geen formulier Patiënttevredenheidsonderzoek ingevuld? Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) Patiënttevredenheidsonderzoek.
Dit onderzoek wordt door het onafhankelijk bureau Bosgra Onderzoek verwerkt. Door het beantwoorden van de vragen kunnen wij de zorg nog beter afstemmen op uw wensen.
Wij stellen het zeer op prijs als u dat alsnog wilt doen. U kunt het hier downloaden: Formulier Patiënttevredenheidsonderzoek.
Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus die zich naast de lift bevindt bij ons op de tweede etage. Per post mag ook door gebruik te maken van de envelop met antwoordnummer die u in de informatiemap hebt gekregen. Heeft u deze niet? Laat het ons weten, dan sturen wij er één naar u op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
Spataderkeurmerk