Klachtenregeling

De medewerkers van de Pellegrinus Kliniek doen hun best om u optimale zorg te bieden. Wij hanteren protocollen die de kwaliteit in onze kliniek moeten waarborgen. Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet volledig tevreden bent over de behandeling. In dat geval verzoeken wij u uw klacht zo snel mogelijk kenbaar te maken. Omdat wij de tevredenheid van onze patiënten hoog in het vaandel hebben staan en klachten zien als een kans om onze zorgverlening verder te verbeteren.
U kunt uw klacht schriftelijk indienen of mondeling uiten bij één van onze medewerkers die vervolgens met u een klachtenformulier invult.

Na ontvangst van uw klacht wordt deze in behandeling genomen door de interne klachtencommissie. Klachtenfunctionaris mevrouw N. Martina-Phelipa zal eerst de oorzaak van uw klacht met u bespreken. Zij neemt daarvoor binnen 5 werkdagen na binnenkomst van uw klacht telefonisch contact met u op. Wij realiseren ons dat deze directe benadering wellicht wat ongemakkelijk aanvoelt, maar het leidt sneller tot resultaat. Immers, pas als we een goed beeld hebben van de oorzaak van uw klacht, kunnen wij een oplossing zoeken.

Stichting Klachtencommissie EMS

Komt u er onverhoopt met de Pellegrinus Kliniek niet uit, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie EMS. De informatie hiervan zal u zo nodig worden toegestuurd door de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie ZKN

De Pellegrinus Kliniek is na het behalen van het keurmerk (april 2012) aangesloten bij de geschillencommissie van de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland ZKN.

Met de kwaliteitsmaatregelen die onderdeel zijn van onze dagelijkse werkwijze vertrouwen wij erop dat u niet snel reden tot klagen zult hebben. Mocht dit echter wel zo zijn, dan stellen wij alles in het werk om uw klacht naar volle tevredenheid te behandelen.

.

 
Spataderkeurmerk