Tarieven

Alle dermatologische behandelingen die de Pellegrinus Kliniek uitvoert, vallen onder de verzekerde zorg. Vergoeding kan plaats vinden indien u door uw huisarts bent doorverwezen. Behandeling vindt plaats op basis van een medische indicatie.

Passantentarieven

Passantentarieven zijn tarieven die in rekening gebracht kunnen worden indien u niet verzekerd bent of indien de Pellegrinus Kliniek geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Dit laatste betekent niet dat uw behandeling niet vergoed wordt.
U krijgt van de Pellegrinus Kliniek een factuur die u zelf mag indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, zal dit geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat in deze laatste situatie de Pellegrinus Kliniek namens u de factuur indient bij uw zorgverzekeraar. U dient hiervoor dan wel een akte van cessie te tekenen.
In alle gevallen zult u rekening moeten houden met het wettelijke vastgestelde eigen risico.

klik hier voor de passantentarieven:

Overzicht passantentarieven huidziekten 2014

Overzicht passantentarieven huidziekten 2013

 

 

.

 
Spataderkeurmerk